POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Confidențialitatea datelor este de o importanță deosebită pentru Hydraulic Parts & Service SRL și dorim să fim deschiși și transparenți în privința prelucrării datelor cu caracter personal. Prin urmare, avem o politică în care este definit modul de prelucrare și de protejare a datele dumneavoastră cu caracter personal.

Cine este operatorul datelor cu caracter personal?

Site-ul https://hydraulicps.ro/ este deținut și administrat de către Hydraulic Parts & Service SRL, societate română cu nr. fiscal J40/8624/2012, având cod unic de înregistrare fiscală 30476619, ce poate fi contactată la numărul de telefon: 0762134990 și este operatorul datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.

Care este scopul colectării datelor?

Atunci când ne furnizați datele cu caracter personal, Hydraulic Parts & Service SRL le poate utiliza în următoarele scopuri:

– facturarea produselor comandate de către dumneavoastră;

– livrarea acestora;

– eliberarea cardului de fidelitate;

– înscrierea în programul de fidelitate Hydraulic Parts & Service SRL;

– eliberarea Gift Voucher-ului;

– transmiterea de oferte, mesaje publicitare și de marketing;

– informații despre promoții prin poștă, e-mail sau SMS.

Hydraulic Parts & Service SRL poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în următoarele scopuri:

– realizării de rapoarte/analize;

– realizării de informări în scopuri proprii.

Unde vă stocăm datele?
Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate pe server-ul nostru intern.

Cine are acces la datele dumneavoastră?
Datele dumneavoastră sunt accesate doar de către persoana care a fost desemnată de către compania noastră pentru a face acest lucru, în general de către manager.

Nu transmitem, nu vindem și nu cedam terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara companiei noastre Hydraulic Parts & Service SRL.

Care este temeiul legal pentru prelucrare?
Pentru fiecare prelucrare specifică a datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră, vă vom informa dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de reglementări sau dacă este necesară pentru a încheia un contract, dacă este obligatoriu să ne furnizați datele cu caracter personal și care sunt posibilele consecințe în cazul în care refuzați.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

1. Dreptul la acces – Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Puteți contacta compania noastră, Hydraulic Parts & Service SRL, care vă va furniza datele cu caracter personal prin e-mail.

2. Dreptul la portabilitate – Ori de cate ori Hydraulic Parts & Service SRL vă prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate în baza acordului dumneavoastră sau în baza unui acord, aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabile automat către dumneavoastră sau către o alta parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis.

3. Dreptul la rectificare – Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete. Dacă aveți un cont pe site-ul nostru sau sunteți membru Hydraulic Parts & Service SRL puteți să vă editați datele cu caracter personal din contul dumneavoastră.

4. Dreptul la ștergerea datelor – Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de Hydraulic Parts & Service SRL cu excepția următoarelor situații:

– aveți o solicitare nerezolvată la Serviciul Clienți;

– aveți o comandă deschisă care nu a fost încă expediată sau a fost parțial expediată;

– aveți o datorie neplătită la Hydraulic Parts & Service SRL, indiferent de metoda de plată;

– dacă există bănuiala sau ați folosit serviciile noastre în mod abuziv în ultimii patru ani;

– datoria pe care o aveți la Hydraulic Parts & Service SRL a fost vândută unei terțe părți în ultimii trei ani sau în ultimul an pentru clienții decedați;

– cererea dumneavoastră de acordare de credit a fost respinsă în ultimele trei luni;

– dacă ați efectuat o achiziție, vă vom păstra datele cu caracter personal în legătură cu tranzacția dumneavoastră conform legislației de contabilitate.

5. Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim – Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal bazate pe interesul legitim în Hydraulic Parts & Service SRL. Hydraulic Parts & Service SRL nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.

6. Dreptul dumneavoastră de a vă opune marketing-ului direct – Aveți dreptul să vă opuneți marketing-ului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de marketing direct.

Vă puteți dezabona de la marketing-ul direct prin următoarele mijloace:

– urmând instrucțiunile din fiecare e-mail de marketing;

– modificând setările contului dumneavoastră de pe site-ul nostru.

7. Dreptul la restricționarea prelucrării – Aveți dreptul să solicitați ca Hydraulic Parts & Service SRL să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

– dacă vă opuneți prelucrării în baza interesului legitim în Hydraulic Parts & Service SRL, Hydraulic Parts & Service SRL va restricționa orice prelucrare a acestor date până la confirmarea interesului legitim.

– dacă afirmați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, Hydraulic Parts & Service SRL trebuie să restricționeze orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal.

– dacă prelucrarea este ilegală, puteți să vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și să solicitați restricționarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

– dacă Hydraulic Parts & Service SRL nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.

Cum vă puteți exercita drepturile?
Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal și, prin urmare, avem personal dedicat serviciilor de asistență pentru clienți care vă gestionează solicitările în legătură cu drepturile dvs. menționate mai sus. Personalul nostru vă stă la dispoziție întotdeauna la numărul de telefon: 0762134990.

Responsabilul cu protecția datelor:
Am desemnat un responsabil de protecția datelor pentru a ne asigura în permanență că prelucrăm datele cu caracter personal într-o maniera deschisă, precisă și legală. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor numărul de telefon: 0762134990.

8. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere – Dacă sunteți de părere că Hydraulic Parts & Service SRL vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteți contacta. De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere unei autorități de supraveghere.

Actualizări ale Notificării de confidențialitate:
S-ar putea să fie nevoie să ne actualizăm Notificarea de confidențialitate. Cea mai recentă versiune a Notificării de confidențialitate este disponibilă în permanență pe site-ul nostru. Vom comunica orice schimbări semnificative ale Notificării de confidențialitate, de exemplu scopul pentru care folosim datele dvs. cu caracter personal, identitatea operatorului sau drepturile dumneavoastră.